Cây Thạch Anh Hồng Thân Đại Thụ, Chậu Hoàng Cung FKC112

4.500.000,0

Cây Thạch Anh Hồng Thân Đại Thụ, Chậu Hoàng Cung FKC112